Tag Archives: Phương pháp lấy mẫu nước

PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU NƯỚC CHO QUY TRÌNH PHÂN TÍCH NƯỚC

SD900

Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu là vô cùng quan trọng, điều này quyết định đến kết quả phân tích nước có độ chính xác cao hay không. Do đó ta cần phải tuân thủ đúng quy trình lấy mẩu như sau: 1. Bình chứa mẫu bằng nhựa, thủy tinh … phải thật sạch. Tùy theo việc xét nghiệm ... Read More »