Tag Archives: Bảo quản điện cực pH

CÁCH ĐÁNH GIÁ VÀ BẢO QUẢN ĐIỆN CỰC ĐO pH CỦA HÃNG HACH – USA

pHC30101

1/ CÁCH ĐÁNH GIÁ ĐIỆN CỰC –          Khi đọc giá trị dung dịch chuẩn có pH = 7 thì tương ứng với mV = 0 sai số +/-30 mV. –          Nếu đo trong dung dịch đệm mà độ phản hồi chậm thì cần làm sạch điện cực. –          Kiểm tra độ dốc tối ưu là – 59.16 +/- 3 mV. ... Read More »