BÍ QUYẾT CHỌN THIẾT BỊ PHÂN TÍCH NƯỚC TẠI HIỆN TRƯỜNG

Thông thường khi phân tích nước thì chúng ta tiến hành tại phòng thí nghiệm bởi vì tại phòng thí nghiệm sẽ có đầy đủ các dụng cụ và thiết bị để hổ trợ cho chúng ta phân tích mẫu nước một cách dễ dàng. Vậy giải pháp nào cho việc chúng ta ra tại hiện trường như sông, suối, ao, hồ, các bể xử lý nước thải để kiểm tra và phân tích?

Giải pháp cho vấn đề trên là chúng ta sẽ chọn bộ phân tích nước tại hiện trường với đầy đủ các dụng cụ, thiết bị máy móc và hóa chất phân tích cho từng chỉ tiêu. Bộ phân tích nước tại hiện trường bao gồm các thiết bị sau:

1/ Máy quang phổ phân tích nước đi hiện trường model DR1900.

2/ Máy đo đa chỉ tiêu cầm tay HQ40d với điện cực pH và Conductivity ( Độ dẫn – TDS – Độ mặn ).

3/ Máy đo độ đục cầm tay model 2100Q.

4/ Dụng cụ chuẩn độ số cầm tay – Digital Titrator.

5/ Hai valy nhựa đựng máy và dụng cụ hóa chất.

6/ Hóa chất kiểm tra 24 chỉ tiêu.

Trọn bộ phân tích nước tại hiện trường

Trọn bộ phân tích nước tại hiện trường

Các thông số mà bộ phân tích nước đo được như sau:

Chỉ tiêu Số lượng tests Thang đo
Acidity+ 40 – 100 10 – 4000 mg/l
Alkalinity+ 40 – 100 10 – 4000 mg/l
Ammonia 100 0.01 – 0.50 mg/l
Calcium+ 40 – 100 10 – 4000 mg/l
Chloride+ 40 – 100 10 – 10.000 mg/l
Chlorine Free 100 0.02 – 2.00 mg/l
Chlorine Total 100 0.02 – 2.00 mg/l
Chromium 6+ 100 0.010 – 0.700 mg/l
Color Không giới hạn 15 – 500 units
Copper 100 0.04 – 5.00 mg/l
Hardness+ 40 – 100 10 – 4000 mg/l
Iron 100 0.02 – 3.00 mg/l
Manganese 100 0.1 – 20.0 mg/l
Nitrate 100 0.1 – 30.0 mg/l
Nitrite 100 0.002 – 0.300 mg/l
pH Không giới hạn 0 – 14
Conductivity Không giới hạn 0.01 µS/cm – 200 mS/cm
TDS Không giới hạn 0.0 – 50.000 mg/l
Salinity Không giới hạn 0 – 42 ppt ( g/kg)
Turbidity Không giới hạn 0 – 1000 NTU
Phosphate, react 100 0.02 – 2.50 mg/l
Sulfate 100 2 – 70 mg/l
Sulfide 100 5 – 800 µg/l
Suspended solids Không giới hạn 5 – 750 mg/l

Bên cạnh đó chúng ta cũng có thể mở rộng thêm các thông số đo khác bằng cách chỉ chọn lựa thêm hóa chất của chỉ tiêu mình muốn đo.

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH NƯỚC

Mr Nguyễn Thủy Thạch

Email: thach.nguyen@thiviet.com

HP: 0901441811

 

Leave a Reply